Bảo hành bảo dưỡng

FOTON M4 – CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – BẢO DƯỠNG

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 1 Thời hạn bảo hành chung. 36 tháng hoặc 150.000 km 2 Các chi tiết giới hạn bảo hành. 24 tháng hoặc 100.000 km 3 Bảo hành các chi tiết/cơ cấu chuyên dụng. 12 tháng 4 Ắc quy (bình điện) 5…

THACO OLLIN – CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 1 Thời hạn bảo hành chung. 36 tháng hoặc 100.000 km 2 Các chi tiết giới hạn bảo hành 24 tháng hoặc 80.000 km 3 Bảo hành các chi tiết/cơ cấu chuyên dụng 12 tháng 4 Ắc quy (bình điện) 5…

KIA NEW FRONTIER – CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – BẢO DƯỠNG

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 1 Thời hạn bảo hành chung. 36 tháng hoặc 100.000 km 2 Các chi tiết giới hạn bảo hành. 24 tháng hoặc 80.000 km 3 Bảo hành các chi tiết/cơ cấu chuyên dụng. 12 tháng 4 Ắc quy (bình điện) 5…
Menu
Truy cập Fanpage
Truy cập Youtube
Chat Zalo
0961 801 222